Nelson Mandela

Madiba: Is de clannaam van Nelson Mandela. Iedere Xhosa behoort tot een clan waarvan de oorsprong teruggaat tot een bepaalde stamvader. Iemand aanspreken met zijn clannaam is een teken van respect voor die persoon. Maar Nelson Mandela kreeg ook nog andere namen als;
Rolihlahla: Dit is, bij zijn geboorte op 18 juli 1918, de naam die hij van zijn vader kreeg. Het woord betekent letterlijk ‘hij die de takken van de bomen trekt’, maar populair gezegd is eerder ‘onrustzaaier’.
Nelson:Is de voornaam die hij op 7-jarige leeftijd van zijn Britse juffrouw kreeg. Het bleek beschaafder te zijn een Engelse naam te dragen.
Zwarte Pimpernel: de naam die de pers hem gaf in de pers in de periode dat hij uit voorzorg onderdook na het hoogverraadproces in 1961. Deze naam verwijst naar de Rode Pimpernel, het hoofdpersonage uit het boek van barones Orczy, die tijdens de Franse Revolutie via allerlei avonturen uit de handen van de politie bleef.
David Motsamayi: de naam die op zijn valse paspoort stond in diezelfde onderduikperiode. De schuilnaam verwijst naar een van zijn vroegere klanten uit zijn advocatenkantoor.

46664: Het numer dat hij kreeg op Robbeneiland, als gevangene uit 1964 was hij de 466ste die tot het eiland werd toegelaten. Deze cijfers werden op 1 december 2003 gebruikt als titel van een groot aids-benefietconcert in Kaapstad.

Last year