Edvard Munch

De Noorse kunstschilder Edvard Munch (1863-1944) werd geboren in Loten op 12 december 1863. In 1885 vertrok hij naar Parijs, waar hij onder meer de kunstenaars Henri Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin en Vincent van Gogh leerde kennen. Zijn bekendste werk "De Schreeuw" schilderde Munch in 1893. Op de achtergrond van het schilderij is de silhouet van de stad Oslo zichtbaar, terwijl op de voorgrond een figuur de handen voor de mond zet en schreeuwt. Het werk van Munch was vaak gebaseerd op persoonlijke obsessies en verdriet. Het werk van Munch is belangrijk voor de ontwikkeling van het expressionisme.